Jdi na obsah Jdi na menu
 


Avenger at Leyte

30. 12. 2013

 leyte3.jpg

leytemap.jpg

DOWNLOAD

http://www.mission4today.com/index.php?name=Downloads3&file=details&id=1898

 

Training mission 

USS Princeton

15.08.1944/14:00

3x TBF-1C

-----------------------

Our torpedo bombers Avenger were equipped with an improved type of torpedoes - Mk.XIII late.

Parameters for the throws:

Mim. Height 200 Feet

Max. Height 1000 Feet

Min. Speed  140 MPH

Max. Speed  220 MPH

-You start from catapult

-After starting will form formation ( Wait for your fellow fighters)

-Enter the formation "VIC"

-Enter the command "Drop bombs on my command"

-Open bomb bay door

-Hit with torpedo old ship in the bay (The entire squadron throws off torpedoes at the same time)

-In the Target area, avoid sharp maneuvers otherwise falls apart your formation

-You bring your formation close to USS Princeton and enter command "return to base".

-Landing on USS Princeton.

***********************************

The Battle of Leyte Gulf, also called the Battles for Leyte Gulf, and formerly known as the Second Battle of the Philippine Sea, is generally considered to be the largest naval battle of World War II and, by some criteria, possibly the largest naval battle in history.

It was fought in waters near the Philippine islands of Leyte, Samar and Luzon from 2326 October 1944, between combined US and Australian forces and the Imperial Japanese Navy. On 20 October, United States troops invaded the island of Leyte as part of a strategy aimed at isolating Japan from the countries it had occupied in Southeast Asia, and in particular depriving its forces and industry of vital oil supplies. The Imperial Japanese Navy (IJN) mobilized nearly all of its remaining major naval vessels in an attempt to defeat the Allied invasion, but was repulsed by the US Navy's 3rd and 7th Fleets. The IJN failed to achieve its objective, suffered very heavy losses, and never afterwards sailed to battle in comparable force. The majority of its surviving heavy ships, deprived of fuel, remained in their bases for the rest of the Pacific War.

The Battle of Leyte Gulf consisted of four separate engagements between the opposing forces: the Battle of the Sibuyan Sea, the Battle of Surigao Strait, the Battle of Cape Engaño and the Battle off Samar, as well as other actions******

Battle of Sibuyan Sea

24.10.1944/10:00

TF 38.2 " USS Intrepid "

4x TBF-1C

-------------------------------

Giant group of japanese warships sailing to southeast in Sibuyan sea. In the central part of the group sail two giant battleships, our goal will be the first of these in line. Follow the leading squadron starting from aircraft carriers on your left. (USS Cabot)

After battle return on USS Intrepid.

Good luck!

*********************************************************************

Battle in Sibuyan Sea 2 (Final battle)

24. 10. 1944/14:30

3x TBF-1C

TF 38.3 " USS Essex "

----------------------------------

 In the morning battle our fighters turned away japanese air attacks , unfortunately USS Princeton was sunk. Aircraft starting from TF 38.2 severely damaged one giant battleship. Sailing now very slowly and separated from the main group, you have to find and sink. Follow squadron leader, starting from the left side  (USS Lexington).

After battle return on USS Essex

Good luck!

******************************************************

Battle of cape Engano

25.10.1944/7:30

4x TBF-1C

TG 34 " USS Intrepid"

------------------------------

Yesterday we caused the enemy heavy blow, battleship Musashi are sunk and the Japanese got better retreat, today we have to destroy the goup of aircraft carriers in the north. Your goal is heavy carrier, very probably Zuikaku (largest of the group). Follow leader squadron which starting from the left side (USS Essex).

After battle return to USS Intrepid (num 11 on board)

***********************************************

Battle of Samar

25.10.1944/8:50

2x TBF-1C

USS Fanshaw Bay

---------------------------

The Japanese cruisers are all around and currently opened fire. Our destroyers sail towards the enemy. All into the air! Choose a target close to us and empty the all the ammunition. We have very few torpedoes, well choose target. Your targer are heavy cruisers to the left of us.

After battle return to  USS Fanshaw Bay (num. 84)

Good luck!

*********************************

Battle of Bohol

25.10.1944/11:00

3x TBF-1C 

Taffy 2 "USS  Manila Bay"

----------------------------------

After a night battle in the bay of Surigao the remaining Japanese ships have retreated to the west. Now sail south of Bohol. Follow leader squadron which starting from the left side. Your target is Heavy cruiser.

After the battle return to USS  Manila Bay (num. 55)

****************************************

The Battle of San Bernandino ( hypothetical bonus battle)

25.10.1944/5:10

4x TBF-1C

TG 38.3 " USS Essex "

------------------------------

The fact that Kurita without resistance penetrated into the Philippine Sea was Holseys gross mistake . Even the commander of the fleet 7 Kinkaid was thinking that there Holsey had to guard one TF . if it happened, Kurita would face another big air attack in combination with an battleships assault of South Dakota and Iowa class.

Kuritas Central group clashes again with Shermans TG 38.3 now supplemented by combat ships.

The Japanese are here. Lets go to fight !

After battle return to USS Essex ( num.9)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Avenger CZ


0) Cvičná mise

USS Princeton

15.08.1944/14:00

3x TBF-1C

----------------------

Naše torpedové bombardery Avenger byly vybaveny vylepšeným typem torpeda Mk.XIII late. 

Odhozové parametry:

Mim. výška 200 Feet

Max. výška 1000 Feet

Min. rychlost 140 MPH

Max. rychlost 220 MPH

Ke startu použijete katapult.

Po startu utvoříte formaci (počkáte na své spolubojovníky)

Zadáte formaci "VIC"

Zadáte příkaz pro odhoz bomb na můj povel

Otevřete pumovnici

Vyvarujte se ostrých manévrů v cílové oblasti (hrozí že se formace rozpadne)

Zasáhnete torpedem starý křižník v zátoce (vaše čísla odhodí společně s vámi)

Přivedete vaší formaci do blízkosti domácí lodě a zadáte příkaz pro návrat na základnu.

Přistanete zpět na USS Princeton


1) Bitva v Sibujanském moři

24.10.1944/10:00

4x TBF-1C

TF 38.2 " USS Intrepid "

--------------------------------

Obří svaz bojových lodí pluje jihovýchobně Sibujanským mořem. V centrální části svazu plujou 2 obří bitevní lodě, naším cílem bude ta první v pořadí. Následujte vedoucí letku startující z letadlové lodě po levé straně od vás (USS Cabot).

Po bitvě se vrátíte zpět na USS Intrepid

 

2) Bitva v Sibujanském moři 2

24.10.1944/14:30

3x TBF-1C

TF 38.3 " USS Essex "

-------------------------------

V ranní bitvě naši stíhači obrazili letecké útoky Japonců, bohužel USS Princeton byl zasažen nepřátelskou pumou a šel ke dnu.  Mezitím letouny startující z TF 38.2 vážně poškodily jednu obří bitevní loď. Pluje nyní velmi pomalu a oddělila od hlavního svazu, musíte ji najít a dorazit. Následujte vedoucí letku startující po levé straně (USS Lexington).

Po bitvě se vrátíte zpět na USS Essex

2) Bitva u mysu Engaňo

25.10.1944/7:30

4x TBF-1C

TG 34 " USS Intrepid"

------------------------------

Včera jsme zasadili nepříteli tvrdou ránu, bitevní loď Musaši je potopena a Japonci se dali raději na ústup, dnes musíme vyřídit svaz letadlových lodí na severu. Vaším cílem je velká letadlovka, velmi pravděpodobně Zuikaku (největší ve svazu). Následujte vedoucí letku startující po levé straně  (USS Essex).

Po bitvě se vrátíte zpět na USS Intrepid ( číslo 11 na palubě)

3) Bitva u Samaru

25.10.1944/8:50

2x TBF-1C

USS Fanshaw Bay

---------------------------

Japonci jsou všude kolem a právě zahájili palbu. Naše torpedoborce plují vstříc nepříteli. Všichni do vzduchu! Vaším cílem jsou těžké křižníky na levo od nás, poté vyprázdněte všechnu munici. Máme jen velmi málo torpéd, dobře vybírejte cíl.

Po bitvě se vrátíte na USS Fanshaw Bay ( číslo 84 na palubě)

 

4) Bitva u Boholu

25.10.1944/11:00

3x TBF-1C 

Taffy 2 "USS  Manila Bay"

----------------------------------

Po noční bitvě v zátoce Surigao se zbylé japonské lodě daly na ústup na západ. Nyní plují jižně od Boholu. Následujte vedoucí letku startující po levé straně. Vaším cílem je těžký křižník.

Po bitvě se vrátíte na USS Manila Bay ( číslo 55.)


5) Bitva u San Bernandino (Hypotetická bonusová bitva)

25.10.1944/5:10

4x TBF-1C

TG 38.3 " USS Essex "

------------------------------

To že Kurita bez odporu pronikl do Filipínského moře byla hrubá chyba Holseye. Dokonce i velitel 7 flotily Kinkaid byl v domění, že zde Holsey nechal střežit jednu skupinu letadlovek. Kdyby se tak stalo, čelil by Kurita dalšímu velkému leteckému útoku v kombinaci s útokem bitevních lodí třída South Dakota a Iowa. 

Kurita nyní čelí opět Shermanovu svazu TG 38.3 posíleném o bitevní lodě.

Japonci pronikli úžinou do našeho prostoru. Rychle do vzduchu!

Po bitvě se vrátíte na USS Essex ( číslo 9.)

 

http://www.bosamar.com/pages/bosc10

 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář