Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bloody Sky over Karelia

2. 10. 2013

 

ww2-chronology-081-px800.jpg

 

DOWNLOAD

http://www.mission4today.com/index.php?name=Downloads3&file=details&id=1884

 

5 training and 17 combat missions. I highly recommend complete praktice drill. 

 Welcome comrades in training bomber regiment. After completion of the theoretical training, you will be here to perform practical training flights associated with deploying training and combat ammunition. You will learn to control your comrades in Zveno, attacking from both high and low level and night attacks. You drill at the shooting range so long as it is not perfect. Listen orders instructors but also add all from you.

Comrade Stalin built this powerful weapon in defense of peace before the imperialist powers. You will fly top machines from the hands of the Soviet people. Light bomber SB-2M-100A and his powerful version with M-103. Powerful remote middle bomber DB-3M and obsolete heavy bomber TB-3, which still manages to be still very dreaded opponent.

Be consistent in fulfilling their responsibilities

 

Training Mission 1) 3x DB-3M

You lead your Zveno to the target

After take-off, Switch the radio compass to target course"AM"

Change formation on the "VIC"

Enter the command for a common wasted

Choose the height 2000-3000 m

Enter parameters-Dropping on the target (your numbers tosses together with you), do not forget to open the bomb bay :-)

Switch on the radio compass home course"AR"-Homecoming.

 
Training Mission 2) 3x SB-2M-103
 
You follow leading Zveno to the target
 
After take-off you follow the leading squadron
 
Change formation on the "VIC"
 
Enter the command for a common wasted
 
Enter parameters-Dropping on the target.
 
Follow the leader squadron to home.
 
The engines M-103 are powerful but very sensitive to destruction. Keep an eye on the engine RPM. Carefully Regulate RPM with the help of the propeller pitch. RPM ​​must not exceed 2500!
 
 
Training Mission 3) 2x TB-3
 
At the night flight you lead your number to the target
 
Enter the command for the start engines to your number
 
Enter the command "Keep ordonance" (recommend for this type of start out off runway)
 
After take-off, Switch the radio compass to target course"AM"
 
Change formation on the "VIC"
 
Go to height 1500m
 
Enter the command for a common wasted
 
Enter parameters-Dropping on the target. (Objective is marked by burning phosphorus)
 
Switch on the radio compass home course-Homecoming.
 
Training Mission 4) 3x SB-2M-100A
 
Attacks on target from a small height
 
Dont forget set the bomb fuse type to low-level
 
You're lead your Zveno at a height of 500 m to the target
 
Throw away bombs from low altitude. Beware, If a bomb flies less than 18 meters, dont explodes.
 
Training Mission 5) 3x SB-2M-100A
 
Dropping of supplying on target
 
You're doing your Zveno at a height of 800 m to the target
 
Dropping of supplying on target from a height of min. 500 m (parachute)

 

Mission 1) 3x SB-2M-100A 

Welcome to the icy hell. Here on the northern front our Red Army sits with naked ass in the snow. A lot of Our units caught in a siege. The weather is very bad. Flying at low altitude along the road above the village throw away supply and return back to base.

Mission 2) 3x SB-2M-100A Unit still can not escape. Go back to the area and attack the enemy artillery east of the village. Beware, the enemy in the field strengthens Flak.

Mission 3) 1x SB-2M-100A Search and destroy enemy camp

Today is finally good weather, but soon it gets dark, quickly in the air. Search and destroy enemy camp. You must recon large area in AO11, AP11, AO10 and AP10. 

Mission 4) 1x DB-3b

Welcome to Karelian Front. Outside, the weather is very bad, but it is absolutely necessary to immediately pick up our unit behind enemy lines.

The objectives will navigate the signal from the "Radio Honolulu".

Landing will be on a frozen lake, and the point and direction of the landing is marked. You land very slowly, use the landing light. In the vicinity of the unit to stop and wait for the message "Secondary target complete".

Returning to our nearby base south of here, now follow the beacon "AM".

After landing, continue to the main hangar where you will be expect staff. 15. 2. 1940, Default, 2000m.

Mission 5) 12x SB-2M Raid on supply depot

You have been assigned to leader of second squadron. You will command his two numbers. Follow leader squadron. Location objectives will be marked with burning phosphorus.

Mission 6) 12x SB-2M Raid on factory in Vyborg

Attack in the group on factory in Vyborg. Location objectives will be marked with burning phosphorus.

Mission 7) 8x SB-2M-100A 

Destroy enemy supply column from a small height. Follow the leader Zveno

Mission 8) 3x SB-2M-100A 

Our unit caught in a siege. Flying at low altitude direct to the target, above the village throw away supply and return back to base.

Mission 9) 1x SB-2M

Separate attack on command train. The survey reports the presence of a train in the command area. Find it and destroy. Maybe there will be a himself Mannerheim!

Mission 10) 2x TB-3

Cancel the start! The airport is attacked, Seize the guns and support anti-aircraft defense!

Mission 11) 2x TB-3

Night separate attack on the Vyborg. You reach with your number of Vyborg and attacking the factory. The objective will be marked burning phosphorus.

Mission 12) 3x TB-3

Comrade Commander, daily attacks are very dangerous. Over target area is to strong enemy flak and enemy was strengthened by new fighters....

Suomi resistance is broken. We must not let up in the pressure on the enemy. This command Comrade Stalin!

Attack in the group on the factory in Virojoki. Beware of the big activity enemy fighters. Follow radio beacon "AM"

Mission 13) 1x R-5

Night separate attack on a defensive position. You will support our night ground attack. Follow frontline fire. Dont forget set bomb fuze type on low level. 

Mission 14) 1x R-10

Night separate attack on the airport. Interrupt nighttime activity of enemy Blenheims. Dont forget set bomb fuze type on low level.

.....Our base is under attack. Pursue Blenheims in their home and attack and attack enemy base. Quickly up!

Mission 15) 9x DB-3M 

The attack on the port of Kotka. Destroy the enemy significant base. Follow leader squadron.

Mission 16) 9x DB-3M

Attack in the group on the airport. Follow squadron leader. Target of your squadron is the left side of the airport.

Mission 17) 8x DB-3M Attack on the cruiser Väinämöinen. Large caliber bombs. It is on your decisions how you make the attack. Caution base defending strong Flak and dense anti-aircraft barrage.

Mission 18) 12x DB-3M

Comrades bombarderovciki, victory is at hand. Tonight be destroyed selected targets in Helsinki.

Follow squadron leader, get involved with a major operation against Helsinki. Target of your squadron is the big railway station.

Mission 19) 1x MBR-2 The ice was melting. The convoy left this morning Kotka harbor and sailing along the coast to the west. Find it and attack.

 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

 

Brífing CZ

Karelská kampaň obsahuje 19 misí, převážně pro SB-2M-100A a M-103 z 41. SBAP. 5 Misí pro DB-3M z 1. MTAP, 3 mise pro TB-3M-17 z 6. DBAP a po jedné misi pro R-5, R-10 a MBR-2. 

Úvodní 3 mise vás zavedou na severní frontu, ostatní obsah bude z hlavní karelské fronty a hluboko za. Létá se většinou za mizernýho počasí nebo v noci, pro výškové odhozy neuvádím sílu a směr větru, protože to je v těchto případech jen 1m/s a cíle jsou více plošné. Při taktických cílech to bude ale s letounem pořádně házet. Útoky budou vedeny na linii fronty, sklady, továrny, přístavy, nádraží, dopravu, letiště a budete taky zásobovat obklíčené jednotky. Vedle počasí vás potrápí flak i stíhači často hlavně navigace, při jedné misi musíte v noci obtížně přistát za linií fronty, vyzvednout jednotku a vrátit se s ní na letiště.

Kampaň je určena a testována pro hru jako vůdce Zvena, proto je nutné zadat hodnost "Maior". Pokud dáte "Polkovnik" vedete celou skupinu a jakákoliv nižší hodnost než Major vás šoupne na místo čísla ve Zvenu. 

Ruské bombardéry během války zabily 960 civilistů, agresivní válka vedená proti mírumilovnému Finsku byl zločin a SSSR se tak fakticky zařadil po bok nacistického Německa, Japonska a fašistické Itálie.

 

Mise 1) 3x DB-3M

Vedeš svou letku na cíl

Po vzletu přepni radiokompas na "AM"

Změň formaci na "VIC"

Zadej příkaz pro společný odhoz

Nastoupej výšku jakou chceš, 2000-3000m

Zadej odhozové parametry-Odhoz na terč(tvá čísla odhazují společně s tebou), nezapomeň otevřít pumovnici :-)

Přepni radiokompas na domácí kurs-Návrat domů.

 

Mise 2) 3x SB-2M-103

Následuješ vedoucí letku k cíli

Po vzletu následuješ vedoucí letku

Změň formaci na "VIC"

Zadej příkaz pro společný odhoz

Zadej odhozové parametry-Odhoz na terč.

Následuj vedoucí letku domů.

Motory M-103 jsou výkonné, ale velmi citlivé na zničení. Otáčky nesmí překročit hodnotu 2500. Pozorně tuto hodnotu hlídejte za pomoci nastavení vrtule.

 

Mise 3) 2xS TB-3

V noci vedeš své číslo na cíl

Zadáš příkaz pro start tvému číslu

Zadáš příkaz dodržuj nařízení (doporučuju pro tento typ startů mimo ranvej)

Po vzletu přepni radiokompas na "AM"

Změň formaci na "VIC"

Zadej příkaz pro společný odhoz

Nastoupej výšku 1500m

Zadej odhozové parametry-Odhoz na terč. (Cíl je označen hořícím fosforem)

Přepni radiokompas na domácí kurs-Návrat domů.

 

Mise 4) 3x SB-2M-100A

Útoky na cíl z malé výšky

Nezapomeň před startem nastavit roznětku bomb na malou výšku.

Vedeš své Zveno ve výšce 500m k cíli

Odhazuj bomby z malé výšky, pozor, pokud FAB-100 uletí méně než 18m tak nevybuchne.

 

Mise 5) 3x SB-2M-100A

Odhoz zásobování na cíl

Vedeš své Zveno ve výšce 800m k cíli

 

Odhoz zásobování na cíl z výšky min. 500m (padák)

 
 
Mise1) 3x SB-2M-100A Severní fronta, naše jednotka uvázla v obklíčení. Počasí je velmi špatné. Poletíte v malé výšce podél silnice, nad vesnicí odhodíte zásobování a vrátíte se zpět na základnu.
 
Mise23x SB-2M-100A Stále se nedaří jednotku vyprostit. Vrátíte se zpět do oblasti a zaútočíte na dělostřelectvo nepřítele východně od vesnice. Pozor, nepřítel v oblasti posílil Flak.
 
Mise 3) 1x DB-3M. Vítejte na Karelské frontě. Venku je psí počasí, ale je bezpodmínečně nutné okamžitě vyzvednout naší jednotku za nepřátelskou linií.  
 
K cíli vás bude navigovat signál z "Radio Honolulu".
 
Přistávat budete na zamrzlém jezeře, bod a směr přistání bude označen. Přistaňte velmi pomalu, použijte přistávací reflektor. V blízkosti jednotky zastavíte a počkáte na "Secondary target complete". Vracíte se na naší nedalekou základnu jižně odsud, povede vás radiomaják "AM".
 
Po přistání zajedete do hlavního hangáru kde vás bude očekávat štáb. 15. 2. 40. Default, 2000m.
 
Mise 4) 9x SB-2M-103. Útok ve skupině na sklad PHM. Byla vám přidělena letka. Budete velet svým dvěma číslům. Následujte vedoucí letku. Poloha cíle bude označena hořícím fosforem. 17. 2. 40. 6x FAB-100, 3000m.
 
Mise 5) 9x SB-2M-103Útok ve skupině na továrnu ve Vyborgu. Následujte vedoucí letku. Poloha cíle bude označena hořícím fosforem. 19. 2. 40. 6x FAB-100, 3000m.
 
Mise 6) 1x SB-2M-103. Útok na velitelský vlak. Průzkum hlásí přítomnost velitelského vlaku v oblasti. Najděte jej a zničte. Možná zde bude i samotný Mannerheim! 21. 2. 40. 2x FAB-250, 800 m.
 
Mise 7) 2x TB-3. Zrušte start! Letiště je napadeno, chopte se kulometů a podpořte protileteckou obranu! 23. 2. 40. Default. 0 m.
 
Mise 8) 2x TB-3. Noční samostatný útok na Vyborg. Doletíte se svým číslem nad Vyborg a napadnete továrnu. Cíl bude označen hořícím fosforem. 23. 2. 40. 12x FAB-250, 2000m.
 
Mise 9) 6x TB-3. Útok na továrnu Virojoki. Pozor v oblasti je velká aktivita stíhačů. 25. 2. 40. 12x FAB-250, 2000m.
 
Mise 10) 3x SB-2M-100A Naše jednotky uvázly v obklíčení, provedete zásobovací let
 
 
Mise 11) 1x R-5 Noční samostatný útok na obranné pozice. Podpoříte náš noční útok. 26. 2. 40. 4x FAB-100, 800 m.
 
Mise 12) R-10 Noční samostatný útok na letiště. Zmaříte noční aktivitu Blenheimů. 26. 2. 40. 6x FAB-50, 800m.
 
Mise 13) 6x DB-3M. Útok ve skupině na přístav Kotka. Následujte vedoucí letku. Zničte významnou základnu nepřítele. 27. 2. 40. 10x FAB-100, 3000m.
 
Mise 14) 6x DB-3MÚtok ve skupině na letiště. Následujte vedoucí letku. Cílem tvé letky je levá část letiště. 28. 2. 40. 10x FAB-100, 3000m.
 
Mise 15) 8x DB-3M Útok na křižník Väinamöinen. Bomby velké ráže. Je na vašem rozhodnutí jakým způsobem útok provedete. Pozor základnu brání silný Flak a hustá protiletecká baráž.
 
Mise 16) 9x DB-3MÚtok ve skupině na Helsinki. Následujte vedoucí letku. Cílem tvé letky je nádraží. 29. 2. 40. 10x FAB-100, 3000m.
 
 Mise 17) 1x MBR-2. Ledy už povolují. Konvoj dnes ráno opustil přístav Kotka a pluje při pobřeží změrem na západ. Najděte jej a napadněte. 12. 3. 1940.
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář