Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karelia Training

19. 11. 2013

bloody-training.jpg

DOWNLOAD

http://www.mission4today.com/index.php?name=Downloads3&file=details&id=1842

Briefing EN

Welcome comrades in training bomber regiment. After completion of the theoretical training, you will be here to perform practical training flights associated with deploying training and combat ammunition. You will learn to control your comrades in Zveno, attacking from both high and low level and night attacks. You drill at the shooting range so long as it is not perfect. Listen orders instructors but also add all from you.

Comrade Stalin built this powerful weapon in defense of peace before the imperialist powers. You will fly top machines from the hands of the Soviet people. Light bomber Tupolev SB-2M-100A and his powerful version with M-103 engine. Powerful remote middle bomber Iliushin DB-3M and obsolete heavy bomber TB-3, which still manages to be still very dreaded opponent.

Be consistent in fulfilling their responsibilities

Mission 1) 3x DB-3M

You lead your Zveno to the target

After take-off, Switch the radio compass to target course"AM"

Change formation on the "VIC"

Max speed on the way to the target is 300 km/h, not more.

Enter the command "Drop bombs on my command"

Choose the height 3000 m.

Enter parameters-Dropping on the target (your numbers tosses together with you), do not forget to open the bomb bay :-)

Switch on the radio compass home course"AR"-Homecoming.

Shortly before landing, always enter the command "Return to base"

 
Mission 2) 3x SB-2M-103
 
You follow leading Zveno to the target
 
After take-off you follow the leading squadron
 
Change formation on the "VIC"
 
Enter the command "Drop bombs on my command"
 
Enter parameters-Dropping on the target.
 
Follow the leader squadron to home.
 
The engines M-103 are powerful but very sensitive to destruction. Keep an eye on the engine RPM. Carefully Regulate RPM with the help of the propeller pitch. RPM ​​must not exceed 2500!
 
 
Mission 3) 2x TB-3
 
At the night flight you lead your number to the target
 
Enter the command for the start engines to your number
 
Enter the command "Keep ordonance" (recommend for this type of start out off runway)
 
After take-off, Switch the radio compass to target course"AM"
 
Change formation on the "VIC"
 
Go to height 1500m
 
Enter the command "Drop bombs on my command"
 
Enter parameters-Dropping on the target. (Objective is marked by burning phosphorus)
 
Switch on the radio compass home course-Homecoming.
 
Mission 4) 3x SB-2M-100A
 
Attacks on target from a small height
 
Dont forget set the bomb fuse type to low-level
 
You're lead your Zveno at a height of 500 m to the target
 
Max speed on the way to the target is 300 km/h, not more.
 
In target area set command "Attack on vehicles"
 
Throw away bombs from low altitude. Beware, If a bomb flies less than 18 meters, dont explodes.
 
Mission 5) 3x SB-2M-100A
 
Dropping of supplying on target
 
You're doing your Zveno at a height of 800 m to the target
 
Max speed on the way to the target is 300 km/h, not more.
 
Change formation on the "VIC"
 
Fly slowly. Dropping of supplying on target from a height of min. 500 m(parachute)

_________________________________________________________________________

Brífing CZ

Vítejte soudruzi v cvičném bombardovacím pluku. Po absolvování teoretického výcviku, budete zde provádět praktické cvičné lety spojené s nasazením cvičné i bojové munice. Naučíte se zde ovládat své spolubojovníky ve Zvenu, útočit z vysoké i malé výšky a noční útoky. Budete na střelnici drilovat tak dlouhu dokud to nebude dokonalé. Poslouchejte příkazy instruktorů ale přidejte také vše ze sebe.

Soudruh Stalin buduje tuto mocnou zbraň na obranu míru před imperialistickými mocnostmi. Budete létat špičkové stroje z rukou sovětského lidu. Lehký bombardér SB-2M-100A i jeho výkonnější verzi s motory M-103. Mocný střední dálkový bombardér DB-3M a zastaralý těžký bombardér TB-3, který přesto dokáže být stále velmi obávaným protivníkem.  

Buďte důslední v plnění svěřených úkolů

Mise 1) 3x DB-3M

Vedeš své Zveno na cíl

Po vzletu přepni radiokompas na "AM"

Změň formaci na "VIC"

Zadej příkaz pro společný odhoz

Leť ve směru k cíli rychlostí maximálně 300km/h

Nastoupej výšku jakou chceš, 2000-3000m

Zadej odhozové parametry-Odhoz na terč(tvá čísla odhazují společně s tebou), nezapomeň otevřít pumovnici :-)

Přepni radiokompas na domácí kurs-Návrat domů.

Krátce před přistáním vždy zadejte příkaz pro návrat domů (letouny se oddělí a jdou na přistání)

 

Mise 2) 3x SB-2M-103

Následuješ vedoucí letku k cíli

Po vzletu následuješ vedoucí letku

Změň formaci na "VIC"

Zadej příkaz pro společný odhoz

Zadej odhozové parametry-Odhoz na terč.

Následuj vedoucí letku domů.

Motory M-103 jsou výkonné, ale velmi citlivé na zničení. Otáčky nesmí překročit hodnotu 2500. Pozorně tuto hodnotu hlídejte za pomoci nastavení vrtule.

 

Mise 3) 2x TB-3

V noci vedeš své číslo na cíl

Zadáš příkaz pro start tvému číslu (start mimo ranvej)

Zadáš příkaz dodržuj nařízení (doporučuju pro tento typ startů mimo ranvej)

Po vzletu přepni radiokompas na "AM"

Změň formaci na "VIC"

Zadej příkaz pro společný odhoz

Nastoupej výšku 1500m

Zadej odhozové parametry-Odhoz na terč. (Cíl je označen hořícím fosforem)

Přepni radiokompas na domácí kurs-Návrat domů.

 

Mise 4) 3x SB-2M-100A

Útoky na cíl z malé výšky

Nezapomeň před startem nastavit roznětku bomb na malou výšku.

Vedeš své Zveno ve výšce 500m k cíli

Leť ve směru k cíli rychlostí maximálně 300km/h

Změň formaci na "VIC"

V cílové oblasti zadej příkaz pro útok na vozidla (attack on vehicles)

Odhazuj bomby z malé výšky, pozor, pokud FAB-100 uletí méně než 18m tak nevybuchne.

 

Mise 5) 3x SB-2M-100A

Odhoz zásobování na cíl

Vedeš své Zveno ve výšce 800m k cíli

Leť ve směru k cíli rychlostí maximálně 300km/h

Změň formaci na "VIC"

Leť před odhozem velmi pomalu. Odhoz zásobování na cíl z výšky 500m (padák)
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář